Blog Archive

Saturday, March 11, 2023

இராமர் வாழ்ந்த பத்ராசலம் - ஸ்ரீ சீதா இராமச்சந்திர சுவாமி கோவில் | Bhadra...

2 comments:

கோமதி அரசு said...

பத்ராசலம் - ஸ்ரீ சீதா இராமச்சந்திர சுவாமி கோவிலை
https://www.youtube.com/watch?v=sz516WmB9YA இந்த சுட்டி வழியாக பார்த்தேன். நன்றி. இந்த சுட்டியை கொடுத்து விடுங்கள் அக்கா. உங்கள் பக்கத்தில் திறக்கவில்லை.

கோமதி அரசு said...

யூ ட்யூபில் பார்த்து அதன் சுட்டி கொடுத்து இருக்கிறேன்,